Jinsi ya Kupata Hakimiliki ya Wimbo Nchini Tanzania

Hakimiliki ni nini?

Hakimiliki ni haki ya kisheria iliyoundwa na sheria ya nchi, ambayo humpa mtayarishaji wa kazi asili haki za kipekee za matumizi na usambazaji wake, kwa kawaida kwa muda mfupi, kwa nia ya kumwezesha mtayarishaji (kwa mfano mwanamuziki) kupokea fidia kwa juhudi zao za kiakili.

Je, hakimiliki zinaundwa lini?

Kazi za Muziki na Kisanaa haziwezi kuwa na hakimiliki isipokuwa kazi iwe imeandikwa, kurekodiwa au kupunguzwa kwa njia ya nyenzo.

Kwa utunzi, hakimiliki huundwa kiotomatiki muziki au maneno yanaporekodiwa, kuwekwa kwenye karatasi au kuandikwa kwa njia nyingine kwenye hati.

Kwa rekodi kuu, hakimiliki huundwa punde tu “rekodi ya sauti inaporekebishwa, kumaanisha kwamba sauti lazima zinaswe na kuwekwa katika kifaa. Hii inaweza kuwa "katika wimbo wa dijitali, diski, kanda, au miundo mingine".

Ni sheria gani inasimamia hakimiliki nchini Tanzania?

Hakimiliki inatawaliwa na Sheria ya Copyright and Neighboring Rights Act No 7 of 1999 (CAP 218 RE 2002).

Je, ni taasisi gani iliyopewa jukumu la kusajili hakimiliki nchini Tanzania?

Copyright Society of Tanzania (COSOTA) ni shirika lililoanzishwa chini ya Kifungu cha 46 cha Sheria hiyo. Sehemu hii ina jukumu la kusimamia masuala ya hakimiliki nchini Tanzania. Kwa hivyo, COSOTA imeanzishwa ili kukuza na kulinda maslahi ya wasanii, watafsiri na wachapishaji.

Je, mtu anasajili vipi hakimiliki?

Hatua ya 1: Tembelea ofisi za COSOTA katika eneo lako kama mtu binafsi au kikundi na upate fomu ya maombi

Hati zifuatazo zinahitajika:

 • Nakala mbili za kazi iliyo na hakimiliki;
 • Picha mbili za pasipoti za mwombaji;
 • Nakala ya pasipoti ya mwombaji, kitambulisho cha Taifa au cheti cha kuzaliwa;
 • Nakala ya pasipoti, kitambulisho cha Taifa au cheti cha kuzaliwa cha ndugu wa karibu wa mwombaji; na,
 • Nakala ya makubaliano yoyote au hati nyingine inayothibitisha michango ya wenye haki nyingine au umiliki wa kazi iliyo na hakimiliki.

Hatua ya 2: Jaza fomu ya maombi kasha ambatisha hati zote zinazohitajika kwake.
Hatua ya 3: Lipa ada ya maombi ya uanachama na utume ombi lako.

Hatua ya 4: Ombi lako litathibitishwa na utasajiliwa kama mwanachama wa COSOTA

Hatua ya 5: COSOTA itakupa cheti cha idhini ya hakimiliki.

Unaweza kutuma maombi kwa kutembelea ofisi zetu kwa: Plot No. 271, Chato Street, Regent Estate, Mikocheni, Kinondoni, Dar es Salaam kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa 7:30am hadi 15:30hours. Simu +255 656 084954 na +255 786 464007

Muda wa Hakimiliki ni upi?

 • Nchini Tanzania hakimiliki hudumu kwa muda wa uhai wa mwandishi na miaka hamsini baada ya kifo cha mwandishi.
 • Katika kesi ya uandishi wa pamoja hakimiliki italindwa wakati wa uhai wa mwandishi aliyesalia wa mwisho na miaka hamsini baada ya kifo chake.
 • Katika kesi ya kazi iliyochapishwa bila kujulikana au kwa jina bandia, hakimiliki italindwa kwa miaka hamsini kuanzia tarehe ambayo kazi hiyo ilifanywa, au tarehe iyopatikana kwa umma kwanza.
 • Katika kazi za sauti na video, hakimiliki italindwa kwa miaka hamsini kuanzia tarehe ambayo kazi hiyo ilitolewa kwa umma, au kuchapishwa kwa mara ya kwanza, tarehe yoyote ambayo ni ya hivi punde zaidi ndio huzingatiwa.
 • Katika sanaa iliyotumika, hakimiliki italindwa kwa miaka ishirini na mitano kutokana na kufanywa kwa kazi hiyo.
 • Katika rekodi za sauti hakimiliki italindwa kwa miaka hamsini kutoka wakati rekodi hiyo ilipochapishwa mara ya kwanza.

Je, hakimiliki ya wimbo inagharimu kiasi gani?

Malipo na makusanyo yote ya fedha taslimu na hundi yafanywe na kuelekezwa kwa: Copyright Society of Tanzania, CRDB Bank, A/C No.01J1008069401

Leave your comment