Free MP3 Download : Akwaboah' Letter to My Spouce' ft TXT [ Official Music Video + Lyrics]

[ Akwaboah/ YouTube]

Release Date: January 7, 2024

Written by: Akwaboah

Artist: Akwaboah

Featured Artist: TXT

Rights: Akwaboah Music

Theme: Heartbreak

Style: Hiplife

Language:  Twa

'Letter to my Spouse ' is a soulful tune that tells a story of a love gone sour, with no hope of reconciliation or rekindling.

 

Akwaboah, ay (KCee Beatz)
Ooh, ooh, ooh (TXT)
Ooh-ooh (yeah)

Uh
Mesu wo kosɛ-kosɛ
Menka sɛ wowu a fa me kɔ
Hwɛ sɛ ɛyaw, ayɛmhyehyeɛ ama mereto me hyeɛ
Ɛnkane yɛdidi bɔm', ɛnnɛ mete me deɛ
Ɛnkane, wo ti da so o, ɛnnɛ, w'akyi yi deɛ
Neɛ woseɛ sɛ ɛyɛ wo fɛ, mehyɛ koraa a ɛnyɛ wo fɛ
Yɛhyɛɛ aseɛ, w'aduane mmienu, m'aduane ne me ugh
Afei, ɛbaa no sɛn?
Hwɛ sɛ bukyia ɛreto ayampia ma dadesɛn

Sɛ merekasa a, ɛnyɛ kasa bi na ɛyɛ me dɛ o
Anaasɛ ntɔkwa bi na ɛyɛ a, mepɛ o
Mm, ɛnyɛ kasa bi na ɛyɛ me dɛ o
Mm-mm, anaasɛ ntɔkwa bi na ɛyɛ a, mepɛ o

Wo ho ara na ɛhia me nti
Ɛyɛ wo ho na ɛhia me ntia
Baby, wo ho ara na ɛhia me ntia
Ɛyɛ wo ho na ɛhia me ntia, ntia, ntia
Na ama me kasa ayɛ bebereebe yi

Sɛ wonni hɔ a
Mpaeɛ a mebɔ ara ne sɛ Awurade mfa wo nkɔ mmra dwoodwoo o
Me sunsum a me ne wo nanteɛ
Enti ɔdɔ ei, metu wo fo a ɛyɛ a tie
Nkyɛ sika wɔ abɔnten ma ɛkɔm nne wo mma
Mm, metu wo fo a, ɛyɛ a tie o, oh

Na wo ho ara na ɛhia me nti
Ɛyɛ wo ho na ɛhia me ntia
Baby, wo ho ara na ɛhia me ntia
Ɛyɛ wo ho na ɛhia me ntia, ntia, ntia
Na ama me kasa ayɛ bebereebe yi

Menim sɛ daa wofa m'akyi
I always pretend like I don't know
Meka nso a wose menagge
Enti m'asomdwoeɛ nti no, I don't wanna complain biom
Adwaman a worebɔ no nyɛ me ya sɛ
Woanhwɛ yie a na woakɔfa biribi abɛyɛ me
Ɛno na ɛyɛ a, medwene ho o
Na ama me kasa ayɛ bebereebe yi

Wo ho na ɛhia me ntia
Baby, ɔdɔ a medɔ woɔ ntia
Baby, wo ho ara na ɛhia me ntia, ntia, ntia
Na ama me kasa ayɛ bebereebe yi

Na ama me kasa ayɛ bebereebe yi
Na ama me kasa ayɛ tententen yi aah
Bebereebe yi
Wo ho hia me, yeah
Ɛyɛ ɔdɔ a medɔ wo yi ntia
Dɔ a medɔ wo yi, dɔ a medɔ wo yi, dɔ a medɔ wo yi
Mm-mm, hm

https://www.youtube.com/watch?v=9JHpkFoYs-E

About Mdundo.com

Mdundo.com is Africa's leading pan-African music service, dedicated to providing music easily and legally across Africa. With a vast library of African songs, curated playlists, and a focus on low internet usage, Mdundo.com is redefining the way people discover, listen to, and engage with African music. Currently, over 145,000 artists have accounts with Mdundo.com, showcasing the platform's commitment to supporting local talent and driving the music industry forward.

You Can Now Promote Your Song To Earn More Money

For those interested in Mdundo visit https://www.mdundoforartists.com/ or contact artist@mdundo.com.

Quick Links

Daily Mixes

DOWNLOAD LATEST BONGO MUSIC MP3

DOWNLOAD LATEST TZ MUSIC MP3

DOWNLOAD LATEST BEST SONGS 2024 MP3

DOWNLOAD LATEST TOP 10 SONGS OF TODAY MP3

DOWNLOAD LATEST MUSIC ALBUMS/EP MP3

DOWNLOAD LATEST TOP 10 SONGS OF 2023 MP3

DOWNLOAD LATEST TOP 10 SONGS OF TODAY MP3

DOWNLOAD LATEST TOP 10 SONGS OF THE WEEK MP3

DOWNLOAD LATEST AFRICAN MUSIC MP3

DOWNLOAD LATEST GHANA MUSIC MP3

DOWNLOAD LATEST KENYA MUSIC MP3

DOWNLOAD MP3 NAIJA MUSIC LATEST

FREE Hot DJ Mixes to Download this Week on Mdundo

 
 

Leave your comment